On-scene: Angelika Krinzinger - Im Detail
Shot on Jun 29, 2019

Share