noseries:

Color Wheel User Manuel

Artist: Yan Lei
miscellaneous | 2019

Exhibitions

Co-constructing | 2020.06.06 - 2020.08.16 | Suzhou Jinji Lake Art Museum(Suzhou, China)
Yan Lei - Color Wheel User Manuel | 2019.11.26 - 2019.12.05 | KWM Artcenter(Beijing, China)

Share