Gong Jian is an artist and a curator.
Gong Jian is an artist and a curator.