Masaru Shichinohe is an artist.
Masaru Shichinohe is an artist.