Atsushi Hongo is an artist.
Atsushi Hongo is an artist.