Wang Lingjie & Hao Jingfang is an artist group.
Wang Lingjie & Hao Jingfang is an artist group.