Shi Yong is an artist and a curator.
Shi Yong is an artist and a curator.